Privacy statement

Cookies
De website van antiRoest maakt gebruik van een zogeheten session cookies. Session cookies zijn functionele cookies, bedoeld om de website goed te laten werken. Voor het gebruik van session cookies is het niet vereist om de internetgebruiker eerst om toestemming te vragen. Deze cookies bevatten elke keer dat u de website bezoekt een ander, tijdelijk nummer. De session cookies worden na het afsluiten van uw browser verwijderd.

Websitestatistieken
Wij gebruiken het statistiekenprogramma Google Analytics om te analyseren welke pagina's het meest bezocht worden, hoe bezoekers op onze website zijn gekomen en welke zoektermen er gebruikt worden om op onze website te komen.

antiRoest past anonimisering van gebruikersstatistieken toe binnen Google Analytics. Hierdoor zijn de bezoekersstatistieken niet te herleiden tot een individueel ip-adres of persoon.

Wanneer in Google Analytics anonimisering van een IP-adres toegepast wordt, maakt Google Analytics het adres anoniem zodra dit technisch gezien mogelijk is, in een zo vroeg mogelijk stadium in het verzamelproces. De IP-anonimiseringsfunctie in Google Analytics stelt de laatste byte van IPv4 IP-adressen van gebruikers en de laatste 80 bits van IPv6-adressen in op nullen in het geheugen, vlak voor dat deze naar het Analytics-netwerk worden verzonden. Het volledige IP-adres wordt in dit geval nooit op opgeslagen.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan derden, tenzij wij daar wettelijk toe worden verplicht.

Zorgen over uw privacy op de website van antiRoest
Indien u vragen, opmerkingen of zorgen heeft ten aanzien van uw privacy op de website van antiRoest dan kunt u zich richten tot Karin Droge via 06 2747 3433 of e-mailen naar info@antiroest-vintagedesign.nl