Disclaimer

1. Het onderstaande is van toepassing op de gehele site van antiRoest. Door de site te gebruiken stemt u in met deze disclaimer
2. De content is door antiRoest met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, antiRoest aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde.
3. AntiRoest is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/of websites waarnaar wordt verwezen.
4. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten.
5. antiRoest sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site en de informatie die hiermee verkregen is.